فارسی


بعد از خواندن تعداد زیادی کتاب و مقاله و ویدیوهای آموزشی که لیستشان در انتهای این متن آمده است مطالب زیر را از تجربیاتم نوشتم

- مهمترین قسمت نوشتن است. باید همیشه به هر صورتی که راحتید امکانات نوشتن هر چیزی برایتان فراهم باشد. کاغذ و خودکار و یا نوت برداری در گوشی موبایل و غیره

- نگران طبقه بندی و مرتب کردن و موضوعات مرتبط به هم نباشید . در اینجا ما روش پایین به بالا را داریم. به اینها یادداشتهای زودگذر می گویند و حداکثر بعد از 2 روز از بین می روند. حتما منابع مورد استفاده در ایجاد این یادداشتها را باید در انتها یا پشت کاغذ بنویسید. (می توانید اگر کتاب یا مقاله هست از برنامه های رایگانی که رفرنسها و منابع را مدیریت می کند استفاده کنید و اینجا لینک یا کلید اصل اون منبع را بیاورید)

- در انتهای هر روز و یا شروع روز بعد باید تمامی یادداشتهای زودگذر نوشته شده را بررسی کنید. در این قسمت ایده و نظر و فهم خودتان را از یادداشتها می نویسید. هر یادداشت فقط یک ایده یا نظر باید باشد با حداقل جملات (کمتر از یک پاراگراف). به این یادداشتهای اصلی می گویند و برای همیشه می مانند.

- طبقه بندی: مهمترین قسمت و اصلی ترین کاری که باید انجام بدهید در این قسمت است. ممکن است خواندن یک مقاله و نوت برداری از آن یک روز طول بکشد و مرتب کردن و ارتباط پیدا کردن یادداشتها هم یک روز طول بکشد و حتی بیشتر از زمانی که برای خواندن می گذارید ولی در نهایت این بخش از کار است که نتیجه اش را در آینده خواهید دید.

- در ابتدا باید بگردید در تمامی عناوین اصلی که دارید و مرتبط ترین را پیدا کنید. مثلا متن شما مربوط به مدیریت دانش شخصی است و یکی از عنوانهایی که در جعبه های یادداشتهایتان دارید مدیریت دانش است پس این متن می تواند به این عنوان مربوط باشد

- در مرحله بعدی نقشه محتوا مربوط به آن عنوان را بررسی کنید. ( در جلوتر توضیح می دم که چی هست) و ممکن است چند مرحله نیاز باشد این کار را انجام دهید

- در نقشه محتوای آخری که نزدیکترین به این یادداشت هست بگردید و جایگاه مناسب برای قراردادن این نوت را پیدا کنید. سپس آن مجموعه یاداداشتهای مرتبط را بخوانید و نزدیکترین موضوع مرتبط را پیدا کنید.

- حالا نوبت به شماره دهی به یادداشتان می رسد. به یادداشت قبلی و بعدی نگان کنید. اگر این یادداشت آخری هست شماره بعد را بنویسید و در جایگاهش بگذارید. مثلا یادداشت قبلی 1234 بوده است و این یادداشت قرار است در انتها قرار بگیرد پس شماره این یادداشت می شود 1235.

- اگر این یادداشت بین دوتا یادداشت قرار گرفت شماره گذاری با اضافه کردن حروف صورت می گیرد. مثلا بین 1234 و 1235 می شود 1234a1

- حالا شماره این یادداشت و عنوانش ( یا کلمات کلیدی که دارد) را در انتهای نقشه محتوا وارد کنید

- به زودی خواهید دید که برای هر موضوعی که مطالات زیادی داشته اید کلی ایده و نظریات و محتوای آماده استفاده داید


- در مرحله بعدی به یادداشتهای دائمی می رسیم - بیشتر مربوط به یک موضوع خاص می باشند و قرار است که منتشر بشوند.چند نکته و توضیح

- در نرم افزارها به جای چند جعبه که نوتها داخلش باشد از فولدر استفاده می کنیم

- یک یادداشت می تواند در چندین موضع مرتبط باشد که می توانیم از هشتگ و لینک استفاده کنیم

- ممکن است یک یادداشت در چندین نقشه محتوایی نوشته شده باشد

- من نقشه های محتوایی را هم بخش بندی کرده ام و شامل بخشهای خلاصه, مقدمه , تاریخچه , شرح , مقایسه , نتایج , نتیجه گیری - می شود که یادداشتهایی که اضافه می کنم مربوط به همان بخش باشند و بعدا بتوانم به راحتی از آنها استفاده کنم

- باید کاری کنید که همه یادداشتها متناوبا بارها مرور و خوانده شوند و اگر یادداشتی بهش مراجعه نشود و مدت زیادی مرور نشود ممکن است بلا استفاده شود

- خود نوت برداری شامل چندین مدل است

- Outline Note-Taking Method

- Cornell Note-Taking Method

- Boxing Note-Taking Method

- Charting Note-Taking Method

- Mapping Note-Taking Method

- Sentence Note-Taking Method

- انواع طبقه بندی ها برای قسمت یادداشتهای دائمی

- CODE

- Capture: Saving valuable information from the internet and the world around you 

- Organize: Breaking that information into small chunks and preparing them for later use 

- Distill: Extracting the pieces of knowledge most relevant to your current goals 

- Express: Turning your knowledge into creative output that has an impact on others

- PARA

- Projects: series of tasks linked to a goal, with a deadline. 

- Areas: spheres of activity with a standard to be maintained over time. 

- Resources: topics or themes of ongoing interest. 

- Archives: inactive items from the other three categories.

- productive

- Home

- Goals

- Writings

- Productivity

- Creativity

- Ideas

- Zettelkasten

- Fleeting Notes

- Literature Notes

- Permanent Notes / Evergreen

- (MOC (map of content

- Slip-boxمهمترین منبع آموزشی کتاب

title: How to take smart notes: One simple technique to boost writing, learning and thinking

authors: Sönke Ahrens

year: 2022

[[@ahrens2022take]]

و برنامه رایگانی که ازش استفاده می کنم

OBSIDIAN

بخش اول رفرنسها می باشند. که من از برنامه رایگان

JabRef

استفاده می کنم و تمامی رفرنسهایی که ازشون استفاده کرده ام را داخلش می گذارم. این برنامه به خوبی با برنامه های دیگر ترکیب می شود و می تواند به صورت بهینه و اتوماتیک کار رفرنس دهی به متهای شما را انجام بدهد و فرمتهای مخلف را پشتیبانی می کند

بعدا برای نوشتن مقاله یا کتاب نیازی به وارد کردن دستی رفرنسها و یا مرتب کردن و عوض کردن فرمت ندارید
I use citation plugin 

1. add path to the JabRef database "reading notes/dh.bib"

2. create folder  "Reading notes"

3. use Ctrl+Shift+O to select reference 

4. automatically create file based on that reference 

5. Ctrl+Shift+E to insert link to citation pageمنابع

1. تیزایران دات کام www.tiziran.com

2. پیراهن سیاه دات کام www.pirahansiah.com

3. https://www.notion.so/templates/second-brain

4. https://filipedonadio.com/6-useful-templates-for-obsidian/

5. https://www.youtube.com/watch?v=4aYVLpY5FYU

6. http://luhmann.surge.sh/communicating-with-slip-boxes

7. https://www.youtube.com/watch?v=4bxpsvcW2mc *

8. https://www.youtube.com/channel/UC85D7ERwhke7wVqskV_DZUA

9. https://www.youtube.com/watch?v=ftzQOkzGCLg

10. https://writingcooperative.com/zettelkasten-how-one-german-scholar-was-so-freakishly-productive-997e4e0ca125

11. https://writingscientist.com/slip-box/

12. [Zettlr is creating a Markdown editor for the 21st century | Patreon](https://www.patreon.com/zettlr)

13. [Choosing between Zettlr and Obsidian | Aquiles Carattino](https://notes.aquiles.me/essays/choosing_between_zettlr_and_obsidian/#:~:text=Obsidian%20is%20more%20minimalistic%20than%20Zettlr.%20They%20both,see%20how%20notes%20are%20linked%20to%20each%20other.)

14. [Zettlr vs Obsidian md detailed comparison as of 2022 - Slant](https://www.slant.co/versus/31650/37045/~zettlr_vs_obsidian-md)

15. https://hamed.blog/

16. https://niklas-luhmann-archiv.de/nachlass/zettelkasten

17. https://niklas-luhmann-archiv.de/bestand/zettelkasten/tutorial

18. https://www.youtube.com/watch?v=D9ivU_IKO6M&ab_channel=ArtemKirsanov

19. https://www.youtube.com/watch?v=TDhTpPIjsDg&ab_channel=JohnMavrick

20. https://www.youtube.com/watch?v=-bdE_54UUA4&ab_channel=JohnMavrick

21. https://forum.obsidian.md/t/example-workflows-in-obsidian/1093

22. https://www.youtube.com/watch?v=0zrq2-06FTY&ab_channel=Aleks

23. https://www.sloww.co/thinking-in-systems-book/

24. https://www.sloww.co/zettelkasten/